آدرس
تهران - یوسف آباد - خیابان مهرام (مدبر) - ابتدای خیابان بیستم - پلاک 1

تلفن
00 16 00 88

وب سایت
www.omidpethospital.com

پست الکترونیک
info  at   omidpethospital.com